Copyright

Conținutul site-ului se află în proprietatea exclusivă a companiei EBS REI. Este vorba atât de text, cât și de tot ceea ce ține de elemente grafice și de imagini. Folosirea oricărui element de conținut de aici fără a cere în prealabil acordul scris al companiei este interzisă şi se pedepseşte conform legilor în vigoare. Este interzisă, așadar, orice încercare de modificare, distribuire, copiere, reproducere sau publicare a conținutului acestui site. În caz contrar, compania EBS REI va avea dreptul de a se adresa instituțiilor legale competente și chiar instanțelor de judecată pentru a cere sancționarea oricărui act de acest fel.